Κοινωνική Υπηρεσία

Πρώτη επαφή ηλικιωμένου - συγγενών με το Γηροκομείο, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, ξενάγηση, συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών εισαγωγής και ενημέρωση ιατρού διοικητικού συμβουλίου, διευθυντή και λοιπού προσωπικού.

Προετοιμασία δωματίου εκδηλώσεων, παραπομπές σε υπηρεσίες, συνεργασία με άλλους φορείς, τήρηση και ενημέρωση ατομικού κοινωνικού ιστορικού. Μέθοδοι Κοινωνικής Εργασίας (με Ομάδα, με Οικογένεια, με Άτομο, με την Κοινότητα), συμμετοχή σε συνέδρια, βιβλίο πρωτοκόλλου εισαγωγών, αρχειοθετήσεις.

Νοσηλευτικό Προσωπικό

(απασχολούνται τρεις προϊσταμένες (Α.Τ.Ε.Ι) και Βοηθοί Νοσηλευτών διετούς φοίτησης)

Ενημέρωση λογοδοσίας, αιμοληψίες, λήψεις ζωτικών σημείων, ενημέρωση ιστορικών υγείας, καθαριότητα, αλλαγή πάμπερς, παροχή φαρμακευτικής αγωγής, προετοιμασία νοσηλείου, περιποιήσεις (κατακλίσεις, δερματοπάθειες, αλλαγή ιματισμού), συνοδεία σε νοσηλευτικά κέντρα και εξωτερικά ιατρικά ραντεβού, συντροφιά, παροχή σίτισης λόγω αδυναμίας, χορήγηση υγρών, αλλαγή ορών, φλεβοκεντίσεις, καταγραφή διαγραμμάτων.

Φυσικοθεραπευτές

Αποκατάσταση ορθοπεδικών και νευρολογικών περιστατικών, επανεκπαίδευση σε καθημερινές δραστηριότητες, ομάδες ηλικιωμένων (ασκήσεις αύξησης της μυικής ισχύος και βελτίωσης της σωματικής επάρκειας, ασκήσεις βελτίωσης των προστατευτικών και ισορροπιστικών αντιδράσεων, ενεργητική κινησιοθεραπεία επανεκπαίδευσης βάδισης). Ο εξοπλισμός και οι τεχνικές αποκατάστασης είναι:

Ηλεκτροθεραπεία - Υπέρηχος - Υπέρυθρη ακτινοβολία - Θερμοθεραπεία - Κρυοθεραπεία - Όργανα ενδυνάμωσης και βελτίωσης της φυσική επάρκειας - Κινησιοθεραπεία - Τεχνικές κινητοποίησης manual therapy kaltenborn - Dry needling therapy - Ηλεκτρομάλαξη - Στατικό ποδήλατο - Ομάδες ηλικιωμένων

Γενικών Καθηκόντων

Καλή λειτουργία του Γηροκομείου, καθώς και την καθαριότητα και τάξη αυτού, προετοιμασία δωματίου, καταμέτρηση ιματισμού του νέου φιλοξενούμενου ηλικωμένου, παροχή σίτισης και προετοιμασία τραπεζαρίας, διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων, παραλαβή δωρεών, ατομική καθαριότητα τροφίμων.