Επιστημονικό Έργο

24-26/1/2002 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ» ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Α) Δημοκωστούλας Ιωάννης – Διευθυντής του Ιδρύματος

Β) Σεβλιανού Αριστέα – Κοινωνική Λειτουργός του ιδρύματος

 

ΙΔΡΥΜΑ «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ» – ΒΟΛΟΣ

 

Ιστορική αναδρομή, αναδρομή στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος (ενός Ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διεπόμενου από τις διατάξεις του Ν. 1111/1972 περί Φιλανθρωπικών Σωματείων) και παρουσίαση έρευνας για τους ρυθμούς καλυτέρευσης της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων που ζουν στο Ίδρυμα, σε σχέση με τους ρυθμούς καλυτέρευσης στον τρόπο ζωής τους στο Ίδρυμα.

 

22-24/1/2004 8oΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Σεβλιανού Αριστέα Κοινωνική Λειτουργός

Ίδρυμα Γηροκομείου Βόλου Νομού Μαγνησίας

ΣΚΟΠΟΣ: Η εργασία αναφέρεται όσων αφορά το θεωρητικό της μέρος στα συνηθισμένα ψυχικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στα άτομα τρίτης ηλικίας και στο πρακτικό της μέρος, στο οποίο υπάρχει και σχετική έρευνα, στις προσπάθειες που έγιναν από τη μεριά του Ιδρύματος για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Η διαπίστωση των βασικών αναγκών των ηλικιωμένων και η εξασφάλιση ποιότητας ζωής ήταν βασικός στόχος της έρευνας. Το υλικό μας αποτέλεσαν 50 ηλικιωμένοι φιλοξενούμενοι στο ίδρυμα, ηλικία έως 85 και με καλό επίπεδο επικοινωνίας. Χρησιμοποιήθηκε το τεστ BDIμε τη βοήθεια των στελεχών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βόλου. Το τεστ συμπληρωνότανε κατά την εισαγωγή του ηλικιωμένου στο ίδρυμα και για 3 συνεχόμενα εξάμηνα. Στο τελευταίο εξάμηνο μαζί με το τεστ συμπληρωνότανε και ένα ερωτηματολόγιο από τους ηλικιωμένους με σκοπό να διαπιστωθούν οι παράγοντες που επηρέασαν τα συναισθήματα των ηλικιωμένων.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τους 50 ηλικιωμένους οι 46 μείωσαν το αρχικό ποσοστό τους ενώ μόνο 4 αύξησαν το ποσοστό κατά 2 με 5 ποσοστιαίες μονάδες. Διαπιστώθηκε ότι για τους 4 ηλικιωμένους τη χρονική περίοδο της διεξαγωγής του τεστ επηρέασαν το αποτέλεσμα παράγοντες όπως: διάφορα προβλήματα υγείας που είχαν, αλλά και δυσάρεστα οικογενειακά γεγονότα. Παραδείγματα ενός από τους τέσσερις έχασε την γυναίκα του, ενώ μία ηλικιωμένη υπέστη κάταγμα. Από το ερωτηματολόγιο διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες που τους επηρέασαν ήταν: η συμμετοχή των ηλικιωμένων στο τρόπο ζωής τους στο Ίδρυμα, οι νέες εισαγωγές σε καλύτερη σωματική και πνευματική κατάσταση, ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους, καλυτέρευση του διαιτολογίου τους, περισσότερες δραστηριότητες από τους ίδιους, καλύτερη αντιμετώπιση από το προσωπικό του Ιδρύματος, περισσότερη ψυχαγωγία και εκδρομές, καλυτέρευση των οικογενειακών τους σχέσεων με παρεμβάσεις της Κοινωνικής Λειτουργού, αύξηση του επιστημονικού προσωπικού στο χώρο εργασίας του Ιδρύματος και ποιο οργανωμένος τρόπος ζωής τους.

 

7-9/2/2008 10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Συγγραφέας: Εφέντη – Αλιέ – Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής

Προέλευση: Ίδρυμα Γηροκομείον Βόλου Νομού Μαγνησίας

Το ότι φτάνουμε στην Τρίτη Ηλικία δεν σημαίνει ότι αποτελούμε μια ειδική – αδύναμη πληθυσμιακή ομάδα, αλλά ότι συνεχίζουμε να είμαστε χρήσιμοι και λειτουργικοί.

Από το 1999 λειτουργεί στο ίδρυμα «Γηροκομείο» Βόλου εργαστήρι χειροποίητης κεραμικής με σκοπό την εργοθεραπεία και εργασιοθεραπεία των ηλικιωμένων. Μακροπρόθεσμα γίνεται προσπάθεια πρόληψης μέσα από την ομαδική και ατομική εργασία να διατηρούνται οι ηλικιωμένοι σε ένα καλό επίπεδο κινησιολογίας, γνωστικής λειτουργίας, διάθεσης, ενεργητικότητας και υπευθυνότητας. Το εργαστήρι είναι ανοιχτό για όλους τους ηλικιωμένους ανεξαρτήτως προβλήματος υγείας.

 

Σε αυτή την εισήγηση επιχειρείται να δοθεί έμφαση και να τονιστεί η χρησιμότητα των εργαστηρίων σε ηλικιωμένα άτομα που φιλοξενούνται σε ιδρύματα και κέντρα φροντίδας παραθέτοντας περιστατικά του ιδρύματος Γηροκομείον Βόλου.

 

2ο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2007 – Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2007

A986 / «Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ»

Πατσή Ματίνα &Τσικερδή Κωνσταντίνα, Κοινωνικοί Λειτουργοί

Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου» – Κοινωνική Υπηρεσία

Εισαγωγή: Οι άνθρωποι είναι το σύνολο της ψυχής και του σώματός τους. Το ένα επηρεάζει το άλλο – καθώς είναι αλληλένδετα – σε τέτοιο βαθμό, ώστε αν το σώμα νοσεί, νοσεί και η ψυχή και το αντίστροφο. Κατά συνέπεια, η διατήρηση της υγείας δεν είναι ευθύνη ενός ή δύο επαγγελματιών, αλλά μια συντονισμένη συλλογική προσπάθεια ατόμων που προέρχονται από διάφορα επαγγέλματα με κοινό σκοπό. Οι επαγγελματίες εντούτοις έχοντας ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών γνώσεων και εμπειριών σε πολλούς τομείς μπορούν να ανταποκριθούν στις πολυδιάστατες απαιτήσεις στις οποίες καλούνται ν’ αντεπεξέλθουν και που καθιστούν απαραίτητη μια διεπιστημονική και διαμεθοδική εργασία.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας αναφοράς είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας ύπαρξης διεπιστημονικής ομάδας σε ιδρύματα και της σωστής λειτουργίας της, τόσο για την πληρέστερη αντιμετώπιση των αναγκών όσων εξυπηρετούν, όσο και για την υποστήριξη των εργαζομένων αυτής και των λοιπών εργαζομένων στις οδυνηρές επαγγελματικές εμπειρίες.

Ανασκόπηση: Μελετήθηκε και ανασκοπήθηκε ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Η προσωπική μας εμπειρία σαν μέλη διεπιστημονικής ομάδας, καθώς και η συνεργασία με άλλους παράγοντες (οικογένεια, εξωτερικούς συνεργάτες, λοιπό προσωπικό, κοινότητα, κ.λπ.) αποτέλεσε την αφορμή της επιλογής του συγκεκριμένου θέματος ως μελέτη.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας θα πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα όλων των ιδρυμάτων καθώς η νόσος, είναι συνάρτηση κοινωνικών, οικονομικών, ψυχολογικών, ατομικών προβλημάτων και η θεραπεία της απαιτεί μια ολιστική αντιμετώπιση του ασθενή – εξυπηρετούμενου από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.

 

Κλείνουμε την αναφορά μας με την φράση τουJohnDonne (1572-1631), «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί, ολόκληρο από μόνο του». Αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν είναι απόλυτα ανεξάρτητος, ξένος από τους άλλους και τμηματικό μέλος του σώματος της κοινωνίας. Όταν ένα μέλος νοσεί, νοσεί όλη η κοινωνία.

01/10/2008 Ημερίδα στo Δημαρχείο του Βόλου

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΤΟΥΣ ΣΤΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Εισηγήτριες: Πατσή Ματίνα, Τσικερδή Κωνσταντίνα

 

Η εμπειρία μας στο χώρο αυτό έχει δείξει ότι όλοι οι ηλικιωμένοι περνούν από την φάση της προσαρμογής κατά την εισαγωγή τους στο γηροκομείο. Όλοι χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Κατά την εισαγωγή εμφανίζονται κάποιες δυσκολίες – προβλήματα:

 

 • – Αποδοχή γήρατος: συνειδητοποιούν ότι δεν είναι ικανοί μόνοι τους να φροντίσουν τον εαυτό τους και ότι χρήζουν βοήθεια από άλλους. Αυτό δημιουργεί στην ψυχή τους αίσθημα μείωσης της αυτοεκτίμησης τους. Νιώθουν ότι χάνουν την αξία τους και απομονώνονται.
 • – Συμπτώματα κατάθλιψης: εμφανίζονται στη φάση της προσαρμογής, όχι μόνο εξαιτίας της αλλαγής του περιβάλλοντος, αλλά και λόγω της κοινωνικής απομόνωσης, του συναισθηματικού κενού, των δυσάρεστων οικογενειακών γεγονότων που προϋπήρχαν  της εισαγωγής τους στο χώρο ιδρύματος.
 • – Συμπτώματα άνοιας: α) απώλεια μνήμης, στην οποία περιλαμβάνονται προβλήματα στην εκτέλεση οδηγιών και οικείων καθηκόντων, β) προβλήματα λόγου, όπως πρόβλημα ανεύρεσης λέξεων ή κατανόησης φράσεων, γ) δυσκολία σχεδιασμού, οργάνωσης, συγκέντρωσης και κρίσης (ανικανότητα των ατόμων να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα τους), δ) μεταβολές της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας.
 • – Προβλήματα ακοής, όρασης, κινητικά, ομιλίας λόγω χρόνιων παθήσεων ή λόγω Α.Ε.Ε.(Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο) κ.α.
 • – Συνύπαρξη-συμβίωση με άλλους ηλικιωμένους (διαφορετικοί χαρακτήρες, συνήθεις, παιδεία). Αυτό μπορεί να τον τρομάξει και να προβάλει άρνηση (άρνηση να φάει, να βγει από το δωμάτιο, φόβο μήπως έρθει σε ρήξη με άλλους ηλικιωμένους).

Βασικό μέλημα του προσωπικού είναι να βοηθήσει το ηλικιωμένο άτομο να εισαχθεί και να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον ομαλά χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος ιδρυματοποίησης και αποξένωσης από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

 

 • – Κατάλληλο διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, ώστε να νιώθουν ότι τους παρέχεται η ασφάλεια και ένα ευχάριστο κλίμα.
 • – Παροχή σωστής και ελεγχόμενης πληροφόρησης για τη λειτουργία του ιδρύματος.
 • – Παραπομπή του σε άλλες υπηρεσίες και φορείς που μπορούν να βοηθήσουν.
 • – Ανάπτυξη σχέσεων αλληλεπιδραστικών με άλλους ηλικιωμένους και προσωπικό.
 • – Η κοινωνική υπηρεσία κύριο μέλημα έχει την εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος τόσο κατά την εισαγωγή, όσο και κατά την διαμονή του.
 • – Δυνατότητα να εκφραστούν, να ενεργοποιηθούν.
 • – Οργάνωση εκδηλώσεων.

Προσπαθούμε μέσω της δουλειάς μας το ίδρυμα μας να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας εξασφαλίζοντας ποιότητα και υψηλούς δείκτες παροχής υπηρεσιών στα ηλικιωμένα άτομα, έχοντας την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και την επαρκέστερη δυνατή υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό.

 

7-9/2/2008 10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Συγγραφείς: Σεβλιανού Αριστέα, Πατσή Ματίνα, Τσικερδή Κωνσταντίνα, Κοινωνικοί Λειτουργοί

Προέλευση: Ίδρυμα Γηροκομείο Βόλου, Νομού Μαγνησίας

Η Τρίτη Ηλικία συνιστά μια ειδική πληθυσμιακή ομάδα, η οποία διατρέχει αρκετούς κινδύνους να πληγεί από ψυχικές διαταραχές.

Η υποστηρικτική συμβουλευτική είναι απαραίτητη σε ορισμένες κατηγορίες ηλικιωμένων που διαμένουν σε ιδρύματα.

Οι ηλικιωμένοι αυτοί γίνονται αγχώδεις, ανήσυχοι, διεγερτικοί, απότομοι, εριστικοί, γκρινιάρηδες, αντιδρούν με απάθεια, επιθετικότητα, αυτοαπομόνωση και αυτοεγκατάλειψη. Αδυνατούν να αντιμετωπίσουν πολλές φορές μια επείγουσα αγχωτική κατάσταση που αποτελεί γι’ αυτούς περίοδο ψυχολογικής κρίσης.

Μια κρίση μπορεί να είναι απρόβλεπτη και ανεξέλεγκτη, να αφορά κάποια απώλεια, αρνητική αποκάλυψη ή ταπείνωση και να επιφέρει απορρύθμιση της καθημερινής ρουτίνας και αβεβαιότητα.

Ο επαγγελματίας – λειτουργός της υγείας καλείται να βοηθήσει και να διευκολύνει σημαντικά στην εποικοδομητική αντιμετώπιση μια κρίσης, με τρόπο που να αναβαθμίζει τον αυτό-σεβασμό του ατόμου.

Σε αυτή την εισήγηση επιχειρείται μια σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση της παρέμβασης σε περιόδους κρίσης και η ανάδειξη μεθόδων αντιμετώπισης μέσα από περιστατικά του Ιδρύματος Γηροκομείο Βόλου.

 

4-6/2/2010 11Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΑ 39. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ…ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Τσικερδή Κ., Κοινωνική Λειτουργός, Πάτση Μ., Κοινωνική Λειτουργός MScΠροσχολική Εκπαίδευσης Παν/μιου Βόλου

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Κοινωνική Υπηρεσία του Ιδρύματος «Γηροκομείον Βόλου»

Παλιότερα πιο έντονα η έννοια του γηροκομείου ήταν άρρητα συνδεδεμένη με την έννοια της εγκατάλειψης. Ακόμα και τώρα επικρατεί η αντίληψη, αλλά σε μικρότερο βέβαια βαθμό. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην γενικότερη αλλαγή της κοινωνίας.

Σήμερα σε μία κοινωνία που οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι γρήγοροι, έντονοι και ο χρόνος πολύτιμος οι άνθρωποι νοιώθουν ανήμποροι πολλές φορές να φροντίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, που βρίσκονται στην Τρίτη Ηλικία. Τα ιδρύματα αποτελούν τη λύση σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα

Το Γηροκομείο Βόλου είναι ένα από τα ιδρύματα που στο πέρασμα του χρόνου έχει καταφέρει να διαμορφωθεί έτσι που να αποτελεί πλέον ένα ζεστό, οικείο και φιλόξενο περιβάλλον για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Βασικός σκοπός είναι:

 • – Κάλυψη των αναγκών του ηλικιωμένου σε όλα τα επίπεδα και ταυτόχρονα
 • – Η αποιδρυματοποίηση του.

Η υιοθέτηση ενός ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα από τα ιδρύματα και οι ανάγκες των ηλικιωμένων από την άλλη συνέβαλαν στο να συνδυαστεί πλέον η έννοια του γηροκομείου με την έννοια της φροντίδας.

 

ΑΑ 1. Η ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αδάμου Ε., Κοτσαγιώτη Ι.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ίδρυμα Γηροκομείο Βόλου Ν. Μαγνησίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη των δυναμικών συστημάτων ότι η ανάπτυξη κινητικού ελέγχου δεν οφείλεταιμόνο στην ωρίμανση του ΚΝΣ, αλλά προκύπτει και από την ανάπτυξη: α) της αντίληψης, β) της γνωστικότητας της κίνησης και γ) από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον.

Στα άτομα της τρίτης ηλικίας, με άνοια χάνονται σημαντικά στοιχεία της γνωστικότητα της κίνησης, όπως το κίνητρο, η μνήμη και η προσοχή, με αποτέλεσμα να παρατηρείται γνωστική και λειτουργική παλινδρόμηση.

Η κινητική και αντιληπτική ικανότητα των ασθενών, επηρεάζεται άμεσα από την μειωμένη γνωστική ικανότητά τους καθώς η σχέση τους τόσο στην κινητική όσο και στην ψυχοκοινωνική συμπεριφορά είναι σχέση αλληλοεπίδρασης και αλληλεξάρτησης.

Τα άτομα της τρίτης ηλικίας με άνοια αδυνατούν να εκτελέσουν ακόμη και απλές δεξιότητες στην καθημερινότητά τους, παύουν να είναι λειτουργικοί και αυτοεξυπηρετούμενοι.

Επίσης, αδυνατούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον, να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις και να εκφράσουν τον συναισθηματικό τους κόσμο με λόγια και συμπεριφορές.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της άσκησης ως μέσω ενεργοποίησης των γνωστικών στοιχείων της κίνησης αλλά και των άλλων στοιχείων του κινητικού ελέγχου που έχουν επηρεαστεί από την άνοια.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκε και ανασκοπήθηκε όλη η σύγχρονη ελληνική και διεθνή αρθρογραφία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι επιλεγμένο πρόγραμμα ασκήσεων μπορεί να συμβάλλει στην διατήρηση ή ακόμη και στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς αυτών των ατόμων.

Μέσα από αυτά τα προγράμματα θα επανεκπαιδεύονται όλα τα στοιχεία του κινητικού ελέγχου με ιδιαίτερη σημασία στην γνωστική ικανότητα αφού αποτελεί το κυρίαρχο και μείζων έλλειμμα αυτών των ασθενών.