Για αυτοεξυπηρετούμενα άτομα

Μόνιμη περίθαλψη - στέγαση

Μόνιμη στέγαση του ηλικιωμένου

Ψυχοσυναισθηματική στήριξη

Για την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον

Προσωρινή περίθαλψη

Στέγαση για χρόνο που θα ζητήσει ο ηλικιωμένος ή το οικείο περιβάλλον

Συνεχής παρακολούθηση

Συνεχής παρακολούθηση της ψυχικής και ιατρικής τους υγείας

Κοινωνική εργασία

Κοινωνική εργασία με την οικογένεια των εισερχομένων

Υπηρεσίες αποκατάστασης

Υπηρεσίες αποκατάστασης, φυσικοθεραπείας και φυσιοθεραπείας

Ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση

Λειτουργία εντευκτηρίου

Λειτουργία αυτοδιαχειριζόμενου υπό των ηλικιωμένων εντευκτηρίου (καφενείο)

Εκκλησιαστικές Υπηρεσίες

Δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών και λατρευτικών τους αναγκών στο ναΐσκο (εντός των εγκαταστάσεων)

Για μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα

Για μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα στη Μονάδα Χρονίως Πασχόντων (συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ) προσφέρουμε όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες όπως και στα αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και επιπλέον:

Περίθαλψη χρονίως πασχόντων ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά προβλήματα και Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης υγείας.